O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

I v roce 2015 jsme prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledali a ocenili zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin. Výsledky soutěže za rok 2015 můžete vidět zde.

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině byla v roce 2015 součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

15. 1. 2016

Vydali jsme nové číslo bulletinu Půl na půl

V rámci projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, vyšlo nové číslo bulletinu Půl na půl. Je věnované výsledkům soutěže Společnost přátelská rodině za rok 2015, a to na celorepublikové úrovni. V bulletinu najdete informace i o dalších projektech Sítě MC a zajímavé informace z oblasti péče o děti nebo mateřských center.

Bulletin si můžete stáhnout ZDE.


Všechny zprávy