O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

I v roce 2015 jsme prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledali a ocenili zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin. Výsledky soutěže za rok 2015 můžete vidět zde.

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině byla v roce 2015 součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

10. 2. 2016

Síť MC a Zentiva zve na diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli

Další diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli se uskuteční v pátek 26. února od 9 do 12 hodin v sídle společnosti Zentiva v Praze (U Kabelovny 130, Praha 10).

Tématem setkání je diverzita v pracovních týmech a způsoby, jakými pracují diverzifikované týmy. Za Zentivu/Sanofi pohovoří Andrea Futerová, HR ředitelka globální Gx divize. Své zkušenosti bude sdílet také její kolegyně Helena Kopková, ředitelka právního oddělní, která má na starosti různorodý pracovní tým na globální úrovni. Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC shrne zkušenosti domácích zaměstnavatelů v oblasti diverzity a diverzifikovaných pracovních týmů. Následovat bude diskuse a sdílení zkušeností jednotlivých zástupců a zástupkyň zaměstnavatelů.

Registrovat se můžete do středy 24. února na mailu ZDE.


Všechny zprávy