O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

Tak jako v minulých letech chceme i letos prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledat a ocenit zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin.

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině je letos součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

4. 10. 2015

Síť MC zve na diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli

Další diskusní a networkingové setkání se zaměstnavateli se uskuteční v pátek 23. října od 10 do 13 hodin v Salla Terreně na pražské Kampě. Tématem setkání bude zaměstnávání osob ve věku 45-50+, jejich specifika, propojování s mladšími generacemi, příprava na odchod do důchodu, spolupráce i v pozdější době a další podrobnosti.

O projektu Moudrá Sova v rámci programu Diversitas pohovoří Tereza Mitošinková z České spořitelny. O age managementu bude mluvit Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC.

Podrobnosti včetně způsobu registrace najdete v pozvánce ZDE.

17. 9. 2015

POZVÁNKA NA KONFERENCI SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER

V pátek 27. listopadu 2015 se bude v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze 1 konat celodenní konference Sítě MC zaměřená tentokrát na možnosti firemní péče o děti. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a současně ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.

Věnovat se budeme tématu dětských skupin, jejich zřizování, financování i příkladům dobré praxe a spolupráce komerčního a neziskového sektoru v této oblasti. Na konferenci pak budou slavnostně vyhlášeny výsledky celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská rodině pro rok 2015.

Konkrétní program bude upřesněn, přihlašovat se lze již nyní prostřednictvím formuláře ZDE.

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezena.


Všechny zprávy