O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

Tak jako v minulých letech chceme i letos prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledat a ocenit zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin.

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině je letos součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

29. 5. 2015

Prodloužení termínu pro přihlášení do soutěže Společnost přátelská rodině

Organizace, které vytváří dobré podmínky pro své zaměstnance v oblasti work-life balance a v oblasti rovných příležitostí a které mají zájem o zapojení se do kampaně na celorepublikové úrovni, se stále mohou hlásit do soutěže a ucházet se o prestižní ocenění Společnost přátelská rodině.

Síť MC prodlužuje uzávěrku přijímání přihlášek do 30. června 2015. Více informací naleznete ZDE.
Krátká informace o soutěži ZDE, reference držitelů ocenění ZDE.

11. 5. 2015

Síť MC vyhlašuje další ročník soutěže Společnost přátelská rodině

Síť mateřských center o.s. vyhlašuje pro rok 2015 další ročník soutěže Společnost přátelská rodině na celorepublikové úrovni. Soutěž směřuje zejména k ocenění a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a podpory významu rodiny ve společnosti.

TZ k vyhlášení soutěže v roce 2015 najdete ZDE.


Všechny zprávy