O kampani

Tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině běží již od roku 2004. Zaměřuje se na podporu rodiny v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.  Aktivity kampaně v posledních letech směřují především k zaměstnavatelům. Důraz je kladen motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Zpětná vazba svědčí o tom, že kampaň postupně nabyla kredit jak u zaměstnavatelů, tak u médií i široké veřejnosti. V roce 2012 Síť MC inovovala metodiku a zahájila tak novou fázi této osvětové kampaně.

Tak jako v minulých letech chceme i letos prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině vyhledat a ocenit zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů – byť pomalu – přibývá, ale často se o nich neví. Chtěli bychom jim poděkovat a povzbudit je, aby i nadále podmínky zlepšovali, zároveň chceme inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin.

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině je letos součástí projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i v rodině, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Partneři soutěže:

                                                  

                 

3. 11. 2015

POZVÁNKA NA KONFERENCI SÍTĚ MATEŘSKÝCH CENTER

V pátek 27. listopadu 2015 se bude v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze 1 konat celodenní konference Sítě MC zaměřená tentokrát na možnosti firemní péče o děti. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a současně ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.

Věnovat se budeme tématu dětských skupin, jejich zřizování, financování i příkladům dobré praxe a spolupráce komerčního a neziskového sektoru v této oblasti. Na konferenci pak budou slavnostně vyhlášeny výsledky celorepublikového kola soutěže Společnost přátelská rodině pro rok 2015. Ocenění budou předávat ministryně Michaela Marksová-Tominová a ministr Jiří Dienstbier.

Program konference ZDE, přihlašovat se lze prostřednictvím formuláře ZDE.

Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezena.


Všechny zprávy