V roce 2018 nebude krajské kolo soutěže ve Zlínském kraji realizováno.


Síť pro rodinu, z. s.

          zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

                                                                                                 SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

                                                   ve Zlínském kraji

 

23. 11. 2016 od 13:00 do 15:00 hodin

Baťova vila, Sál Dominik Čipera

Gahurova 292, Zlín

 

Těšíme se na setkání s vámi!

Projekt Rovný není stejný je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Předběžný program:

12:30 – 13:00           Prezence, pohoštění

13:00 – 13:30           Zahájení a přivítání: Ing. Bohdana Sonet

                    Úvodní slovo k soutěži Společnost přátelská rodině

                    Mgr. Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu

                     Michaela Blahová, Členka Rady ZK, oblast soc. věcí a neziskového sektoru

13:30 – 13:45           Příklad z praxe „Hrozí výpověď při nenastoupení po MD/RD zpět do práce“?

                                     Mgr. Tomáš Urban, lektor

13:45 – 14:00           Slavnostní předání certifikátů mateřským a rodinným centrům

14:00 – 14:30           Prezentace nominovaných organizací

Moje dílna, Zlín

Austin Detonator s.r.o.,Vsetín

Spolek Barbořice, Kroměříž

14:30 – 14:45           Slavnostní předání certifikátů oceněným organizacím

14:45 – 15:00           Závěrečné shrnutí

 

 

Kontakt pro dotazy a rezervaci: Ing. Bohdana Sonet

 e-mail: bohdana.sonet@sitprorodinu.cz, telefon: 773 819 013