V roce 2018 nebude krajské kolo v Jihočeském kraji realizováno.


Slavnostní vyhlášení soutěže

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

v Jihočeském kraji

pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

27. 9. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Na Krajském úřadě Jihočeského kraje, zasedací místnost “Ovál”,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Těšíme se na setkání s vámi!

Projekt je rezalizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnot žen a mužů

 

Předběžný program

09:00 – 09:30    Prezence

09:30 – 10:30    Seminář: Péče o děti v předškolním věku

         Úvod: Mgr. Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu

                   Dětské skupiny v Jihoč.kraji: Mgr. Petra Podzimková, krajská metodička pro Dětské skupiny

                            Příklad dobré praxe: Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka Icos, o. p. s.

10:30 – 10:45    Slavnostní předání certifikátů mateřským a rodinným centrům

10:45 – 11:15    Přestávka na občerstvení

11:15 – 11:30    Úvodní slovo k soutěži Společnost přátelská rodině

                            Mgr. Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu

                            Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

11:30 – 12:15    Prezentace nominovaných organizací

Městská knihovna v Č. Krumlově

Sladovna, Písek

Hotel U Matěje, Černice

12:15 – 12:45    Slavnostní předání certifikátů oceněným organizacím

12:45 – 13:00    Závěrečné shrnutí 

Kontakt pro dotazy a rezervaci: Hana Šustrová, krajská koordinátorka Jihočeského kraje Sítě pro rodinu, e-mail: hana.sustrova@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 829.