1/3  <>

6. 11. 2013

Cestovní kancelář a sportovní agentura SPORTKIDS

Gagarinova 766/37,Liberec

Důvody ocenění:

 • Sportovní agentura pracuje s dětmi a rodiči na získávání vztahu ke sportu - cyklistice a lyžování podle vlastních metodických   materiálů.  Důraz je kladen na bezpečnost při sportu. V případě cyklistiky se jedná o preventivní programiybezpečnosti na silnici , používání reflexních prvků. 
 • Prevence kriminality je zajištěna vedením k aktivnímu trávení volného času dětí.
 • Zaměstnanci jsou partneři, kteří mouho pracovat i za účastí dětí.
 • Agentura nabízí aternativní formy úvazky, práci pro ženy na RD.
 • Rozvíjí turistický ruch Libereckého kraje, podporuje aktivity městských sportovišť.   

6. 11. 2013

Dům dětí a mládeže VIKÝŘ

Podhorská 49, Jablonec n/N

Důvody ocenění:

 • DDM Vikýř rozvíjí volnočasové aktivity pro celé rodiny, podporuje zapojení všech generací, sociálních skupin i hendikepovaných spoluobčanů. Vytváří otevřený a kreativní prostor s pozitivní atmosférou, pořádá programy pro širokou veřejnost a tím přispívá k plnění prorodinných aktivit ve městě.
 •  Pozitivní přínos díky novému informačnímu centru pro mládež v centru města, jehož součástí je Baby point- místo pro přebalení a kojení dětí.
 • Pozitivní přístup v zaměstnavatelské oblasti, kde je kladen důraz na spokojenost stálých i externích pracovníků.
 • Příkladné chování v oblasti ekologie: třídění odpadu i sběr použitých baterií, organizovaný svoz elektro odpadů. Sběr suchého pečiva slouží pro místní zoo stanici, která je hojně navštěvovaná dětmi ze ZŠ, MŠ i veřejností.

6. 11. 2013

Sad u ořechového háje, Jezvé

Jezvé u České Lípy

http://www.ekosad.cz/

Důvody ocenění:

 • Rodinný ekosad pana Štágla je malá firma. Pěstují zde bio ovoce a zeleninu, včelaří. Ze surovin dále vyrábí produkty podporující zdraví. Svou činností motivují a vzdělávají další generace k udržování zdravého životního prostředí a trvale udržitelným hodnotám. Do sadu zvou na exkurze děti z okolních škol, hendikepovaní zde nacházení prostor pro realizaci, stejně jako lidé, kteří potřebují prací na čerstvém vzduchu načerpat novou energii. Pořádají osvětové činnosti pro děti a mládež, včelařské kurzy. Do budoucna plánují výstavbu penzionu pro seniory v jedné z částí sadu.
 • Prostředí firmy je v souladu s náplní činnosti, využívají ekologicky šetrné prostředky, třídí odpad, využívají recyklované pomůcky. Odstraňují staré ekologické zátěže z okolí ve spolupráci s přírodovědným kroužkem z ČL.  Dále využívají obnovitelné zdroje energie.
 • Celkově společnost Ekofarma: Sad u ořechového háje, Jezvé pomáhá rozvoji Libereckého kraje.