2/3  <>

6. 11. 2013

Jana Černá RE-CENTRUM Domácí péče

Horní 590, Rokytnice n. Jizerou

http://cerna-domacipece.cz/

Důvody ocenění:

 • Společnost RE-Centrum nabízí výjimečnou službu v oblasti péče - komplexní propojení sociální a zdravotní oblasti. Svým klientům zajišťuje kvalitní servis a podporu v nepříznivé životní situaci.
 • Využívá alternativních forem pracovních úvazků, firma zaměstnává ženy ohrožené na trhu práce, od roku 2005 vytvořila více než 10 pracovních míst.
 • Přínosem pro okolí je paní Černá a její zaměstnanci v občanské aktivitě, pořádání společenských aktivit v obci, podpora místního divadla, dětí a seniorů.
 • Z pohledu životního prostředí se společnost snaží chovat maximálně ekologicky, využívají auto na plyn, úsporné systémy využití energií v provozovně, třídí odpad.

6. 11. 2013

Kitl s.r.o.

Pasířská 3299/60 Jablonec n/N

http://www.kitl.cz/

Důvody ocenění:

 • Společnost Kitl s.r.o. podporuje rozvoj Libereckého kraje ve více oblastech, například založením Kittelova muzea a naučné stezky podporují cestovní ruch a zachování tradic. V muzeu pořádají akce pro veřejnost, pro rodiny mají zvýhodněné vstupné.
 • Vedení firmy je ke svým zaměstnancům vstřícné, jsou zavedené alternativní formy úvazků, ve společnosti pracují i senioři a 1 hendikepovaná osoba, dbá se na rovné odměňování žen i mužů.
 • Ve společnosti se efektivně využívají energetické zdroje, třídí se odpad, dále využívají recyklované materiály, auta na LPG/CNG.
 • Produkují a dále využívají k výrobě BIO suroviny. Vyrábí produkty podporující zdraví.

6. 11. 2013

Základní škola a mateřská škola Žandov

Kostelní 200, 471 07 Žandov

http://www.zszandov.cz/

Důvody ocenění:

 • ZŠ Žandov založila mateřské centrum ve svých prostorách, čímž umožňuje rodičům v obci zařazení na trh práce.
 • V obci realizuje prorodinné programy.
 • Zaměstnává převážně ženy ze skupin ohrožených na trhu práce, kterým umožňují alternativní formy pracovních úvazků.
 • Celkově zvyšuje kvalitu života rodin v obci.