Organizace oceněné certifikátem  SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ  v rámci strategie podpory rodiny Sítě pro rodinu, z. s.

Organizace se písemně zavazují dodržovat podmínky, za které byly oceněny a které se budou snažit i nadále vylepšovat.

 

 

Nutricia, a. s.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

www.nutricia.cz

 

Charakteristika:

Nutricia je mezinárodní společnost se silným výzkumným zázemím působící na poli kojenecké a dětské výživy a enterální klinické výživy. Zaujímá vedoucí pozici nejen v České republice, ale i v Evropě. Od roku 2007 je Nutricia, a. s. součástí skupiny Danone. Společnou misí skupiny Danone je přinášet zdraví prostřednictvím výživy co největšímu počtu lidí.

Společnost měla k 31. 8. 2017 137 zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody ocenění:

-          téměř poloviční zastoupení žen v managementu

-          program We care

-          vzdělávací programy Campus

-          velmi dobře uchopená oblast CSR – rozmanité aktivity perfektně propojené s businessem firmy 

 

Doporučení – např.:

-          zaměřit se na oblast šikany – především zahájit osvětovou činnost v dané oblasti

-          zaměřit se na podporu zaměstnávání lidí s OZP

-          více se snažit o propojování firmy a rodin zaměstnanců/kyň

 

Za porotu ocenění předává Dalibor Holý.


 

Tchibo Praha, spol. s r. o.

Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4

www.tchibo.com/cz

 

Charakteristika:

Tchibo je jedním u největších výrobců kávy na světě a je vedoucí firmou na trhu pražené kávy na mnoha evropských trzích včetně České republiky. V ČR také zaujímá přední pozici na trhu kávového občerstvení a je rovněž jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců. Poskytuje také služby cestovního ruchu.

Společnost byla založena v roce 1949 v německém Hamburku, kde má své ústředí.

Společnost podniká odpovědně. Dlouhodobě se angažuje v mnoha projektech zaměřených na trvale udržitelnou produkci kávy, bavlny, či dřeva i zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek malopěstitelů a pracovníků v továrnách. Aktivně pomáhá řešit otázky jako globální oteplování, ohleduplné hospodaření s vodou, půdou, energiemi i zdroji, nakládání s odpadem či zachování biodiverzity. Zapojuje se do činnosti mnoha místních komunit.

Společnost uváděla k 31. 8. 2017 409 zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody ocenění:

-          viditelné propojování rodinného a pracovního prostředí – např. dětský koutek Tchibolino, dny otevřených dveří za účasti dětí zaměstnanců/kyň, možnost spolupracovat při MD/RD atp.

-          projekt Green office

-          podpora dobrovolnictví a realizace expertního dobrovolnictví

-          koncepčně uchopená jednotná strategie v oblasti CSR

 

Doporučení:

-          formalizovat probíhající firemní procesy v hodnocených oblastech

-          více se zaměřit na věkovou diverzitu ve firmě

-          zařadit a realizovat rozvojové programy pro ženy i muže

 

Za porotu ocenění předává Dagmar Císařovská.


T-Mobile Czech Republic a. s.

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

www.t-mobile.cz

 

Charakteristika:

Se společností T-Mobile voláte, píšete nebo brouzdáte po internetu už od roku 1996. Firma začínala jako Paegas a roku 2002 vystoupila na mezinárodní úroveň coby T-Mobile. Dnes má 6 milionů zákazníků a díky nim je jedničkou na českém mobilním trhu.

T-Mobile o sobě říká:

„Věříme, že technologie má lidem hlavně zjednodušovat a zpříjemňovat život. A že s „našimi lidmi“ se toho dá dosáhnout. Proto o své zaměstnance neustále pečujeme. Součástí naší firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivní přístup k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Pracuje u nás skvělý tým kolegů, kteří mají množství výhod, které jim práce ve firmě posedlé novými technologiemi přináší. Zároveň podporujeme i zdravý životní styl a rozvoj našich kolegů.“

Společnost uváděla k 31. 8. 2017 3568 zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody ocenění:

-          výrazná snaha o flexibilitu v mnoha oblastech

-          nadstandartní a velmi rozmanitý benefitní systém

-          program Zdravá firma – nadstandartní zdravotní péče

-          práce s rodiči na MD/RD – portál pro rodiče, spolupráce s rodiči na MD/RD

-          program Mluvme spolu

-          program Rozjezdy

 

Doporučení:

-       zaměřit se na věkovou diverzitu, především dát více šancí pro věkovou skupinu 50+

-       zmapovat a odstranit rozdíly v odměňování mužů a žen na srovnatelných pozicích

-       rozšířit program Mluvme spolu, který je výborný principem ale malý zásahem

 

Za porotu ocenění předává Tomáš Ervín Dombrovský.