18. 10. 2006

Městský úřad Litomyšl

Bří. Šťastných 1000, Litomyšl

Navrhovatel:
Mateřské centrum Litomyšl

Odůvodnění:
Město Litomyšl stále zlepšuje podmínky života rodin ve městě. Realizuje dlouhodobý plán, který zahrnuje budování zařízení pro trávení volného času a sportovní vyžití pro celé rodiny. Představitelé města Litomyšl jsou tradičně vstřícní k mateřskému centru. Městský úřad v Litomyšli patří v pochopení smyslu poslání mateřského centra a v jeho systémové podpoře k výjimečnému příkladu „dobré praxe“.

18. 10. 2006

AgroKonzulta Žamberk

Klostermanova 1258
564 01, Žamberk

Navrhovatel:
Mateřské centrum Pohoda Žamberk

Odůvodnění:
Firma realizuje projekt Vzdělání-nová šance pro ženy vracející se na trh práce, který je zaměřený na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností účastníků směrem k získání zaměstnání nebo sebezaměstnání.

18. 10. 2006

SVITAP J.H.J. Spol. s r. o. Svitavy

Kijevská 8
568 02, Svitavy

Navrhovatel:
Mateřské centrum Krůček Svitavy

Odůvodnění:
Podnik zaměstnává převážně ženy, které tvoří téměř 70% zaměstnanců. Jejich návrat do pracovního procesu po skončení mateřské dovolené je vždy bezproblémový. Podporuje rekreaci zaměstnanců s jejich rodinami a umožňuje ji v zařízeních za výhodné zaměstnanecké rodinné slevy.