1/2  <>

23. 12. 2012

Evropská kontaktní skupina

Žitná 45
11000, Praha 1

Navrhovatel:

KM Balónek

Odůvodnění:
Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a mění zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Pořádá nevšední interaktivní vzdělávací semináře a workshopy, organizuje mezinárodní konference, vede podpůrné skupiny pro ženy, realizuje sociologické výzkumy, vydává tematické publikace. Organizace nabízí sdílené a částečné úvazky, možnost práce z domova, flexibilní pracovní dobu, možnost přivést dítě s sebou do práce. Termíny porad se přizpůsobují pracovníkům pečujícím o malé děti. Tuto možnost mají stálí zaměstnanci po rodičovské dovolené.

23. 12. 2012

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2
14000, Praha 4

Navrhovatel:

KM Balónek

Odůvodnění:
Společnost zaměstnává mnoho svých zaměstnanců formou režimu distančního výkonu práce, umožňuje zaměstnancům práci z domova, zaměstnávají na zkrácené pracovní úvazky. Veřejně prospěšná činnost: podpora neziskového sektoru, Nadace O2 pro rozvoj dětí a mládeže, podpora projektů ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance znevýhodněných skupin i jednotlivců, Vznik filantropického nástroje DMS, klub firemních dárců Donátor, daruj krev s O2.

23. 12. 2012

RWE Transgas, a.s.

Limuzská 12
, Praha 10

Navrhovatel:

KM Balónek

Odůvodnění:
Společnost poskytuje svým stávajícím i nově příchozím zaměstnancům možnost pracovat z domova, flexibilní pracovní dobu, práce na DPP, DPČ. Ženám, které se vracejí po mateřské dovolené, umožňuje postupný návrat do zaměstnání na částečný úvazek. Veřejně prospěšná činnost: humanitární pomoc zaměřují na pomoc dětem, seniorům, zdravotně handicapovaným prostřednictvím neziskových organizací a nadací, projekty - projekt Campanus: motivuje zaměstnance firmy RWE k osobní účasti na různých projektech pro děti a mládež. Podpora na jednotlivou žádost je poskytována do výše 150 000 Kč, za první dva měsíce od zahájení projektu bylo dosud takto podpořeno 156 žádostí. - projekt RWE energie českého filmu (FF Karlovy Vary, financovalo také např. natáčení pohádky Nejkrásnější hádanka), RWE energie českého lyžování, Český olympijský tým, Český paralympijský tým, Pražské jaro