1/6  <>

27. 6. 2018

Pět zaměstnavatelů z Olomouckého kraje získalo ocenění Společnost přátelská rodině

Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji se uskutečnilo v krásných prosotrách Pevnosti poznání v Olomouci dne 18. června 2018 za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Oceněno bylo pět zaměstnavatelů z regionu. Z minulého ročníku obhájila své ocenění společnost Hella Automechanik Nova z Mohelnice. Dále certifikát získaly společnosti Středomoravská nemocniční, Koyo Bearings Česká republika, Rodinné centrum Provázek a Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc.

Oceněným společnostem blahopřejeme.

Tiskové výstupy:

Web Olomouckého kraje

Facebook Pevnosti poznání

Web oceněné společnosti Středomoravská nemocniční

22. 5. 2018

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině bylo odstartováno

Zaměstnavatelé s celorepublikovým dosahem mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let. Stačí projít auditem Sítě pro rodinu, z.s., zájemci – organizace jakékoliv velikosti – mají možnost se   přihlásit  do 30. června 2018.

Přihlášené organizace následně projdou procesem auditu, který se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.  

„V současné době, kdy je poměrně velmi nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči o místa na určitých pozicích, mají firmy šanci získat konkurenční výhodu na trhu práce. Audit jim pomůže zvýšit dobrou pověst mezi zaměstnavateli a zlepšit firemní kulturu,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

„Všem, kdo projdou auditem, dává totiž porota kromě celkového hodnocení  doporučení, co mohou zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak. Porota se zaměřuje zejména na flexibilní formy práce, protože Česká republika je v nabídce takových forem práce mezi posledními v  Evropě,“ doplňuje Irena Přibylová koordinátorka certifikace.  

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v listopadu 2018 na sympozionu věnovanému zejména proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.  

Nominace mohou zasílat jak sami zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, a to do 30. 6. 2018  koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, 773 819 025

 

Kontakt:

Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

 

 

Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz

 

Tisková zpráva ke stažení zde

Přihláška do celorepublikového kola zde

12. 5. 2018

Síť pro rodinu vyhlásila další ročník soutěže Společnost přáteská rodině, tentokrát v Olomouckém kraji

Již třináctým rokem probíhá soutěž Společnost přátelská rodině! Letos v Olomouckém kraji.

Najdou se v Olomouckém kraji další firmy přátelské rodině? 

 

Zaměstnavatelé v Olomouckém kraji mohou opět získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který jeudělován na dobu 3 letStačí projít auditem Sítě pro rodinu, z.s., zájemci – organizace jakékoliv velikosti – mají možnost se   přihlásit  do 15. května 2018. 

Přihlášené organizace následně projdou procesem auditu, který se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu,jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělen certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.  

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v červnu 2018 na setkání pro odbornou i laickou veřejnost pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka. 

 „V současné době, kdy je poměrně velmi nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči o místa na určitých pozicích, mají firmy šanci získat firmy konkurenční výhodu na trhu práce. Audit jim pomůže  udržet si dobrou pověst mezi zaměstnavateli a zlepšit firemní kulturu,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele a dodává: „Těší nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny ve firmách.“

Nominace mohou zasílat jak sami zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, a to do 15. 5. 2018 krajské koordinátorce Lence Poláškové. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Přihláška do soutěže ke stažení ZDE.

 

Kontakty:

Lenka Polášková, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,602 178 953

Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561