STRATEGIE PODPORY RODINY JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA FIRMY

Východisko: Žádný úspěch nevyváží neúspěch v rodině. 

Statistiky firem hovoří o tom, že 80 % zaměstnanců/kyň žije v rodině, proto je nutné se rodinami zaměstnanců/kyň zabývat.

Síť pro rodinu proto nabízí firmám Strategii blancpain fifty fathoms replica podpory rodiny jako konkurenční výhodu. Jedná se o balíček služeb, které pomohou firmám získat jedinečné postavení na trhu práce.

Nejedná se pouze o rodiče malých dětí, ale také pro stále narůstající generaci dětí pečujících o rodiče či prarodiče.

 

Co Síť pro rodinu firmám nabízí?

1.   Program cílených konzultací při tvorbě a nastavení strategie procesů firmy pro podporu rodin zaměstnanců/kyň:

§ „AUDIT SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“– firma projde „vstupní prohlídkou“ (dotazníkové šetření obdobné jako u soutěže Společnost přátelská rodině), která vyústífake versace watches v základní doporučení (metodika auditu – viz níže) 

§ BALÍČEK „SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCE“– dotazníkové šetření mezi zaměstnanci; poradenství, workshopy, focus groups, rozhovory s managementem organizace a další

2.   Program je „šitý na míru“ na potřeby a specifické požadavky dané společnosti (velikost, zaměření, struktura zaměstnanců apod.).

3.   Spolupráci je možné nastavit tak, aby vytvářela pro firmu dlouhodobé hodnoty z hlediska diverzity a prorodinné tematiky, zlepšení atmosféry v této oblasti, vnímání zaměstnanců atd.

 

Související služby:

·       networking 

·       analýzy, workshopy, focus groups

·       PR balíček

·       zajištění odborné péče o děti

 

Co služby Sítě pro rodinu firmám přinesou?

1.  finanční úsporu: díky kvalitnějšímu managementu, nízké fluktuaci zejména zaměstnankyň, schopnosti vyhnout se rizikovým faktorům, diverzifikovaným týmům apod. 

2.  konkurenční výhody: žádaný zaměstnavatel, atraktivní pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance,

3.  zlepšení image (externího i interního vnímání) firmy (různé cílové skupiny: instituce, veřejnost, zákazníci, dodavatelé, distributoři, obchodní partneři): díky propagaci a možnosti používat who makes the best replica rolex značku „Společnost přátelská rodině“ bude posílena firemní značka, dojde je zvýšení reputace i spokojenosti a věrnosti zákazníků

4.  zlepšení atmosféry uvnitř firmy: pozitivně naladěná prorodinná firemní kultura, zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců, nižší fluktuace zaměstnanců

5.  analýzu firemní kultury a sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech: příležitost ke zlepšení pozice na konkurenčním poli