1/24  <>

23. 5. 2021

Kdo letos získá prestižní certifikát Společnost přátelská rodině?

Síť pro rodinu tradičně u příležitosti Mezinárodního dne rodiny otevřela nový ročník auditního šetření zaměřeného na prorodinnou firemní kulturu Společnost přátelská rodině (SPR).

„Z původní kampaně zahájené v roce 2004 jsme postupně vypracovali metodiku, která z auditu vytvořila ná fake omega watches uk stroj strategie podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Prostřednictvím auditu získá firma hodnocení stavu prorodinného prostředí a nabídku dalších možnosti změn pro optimalizaci prorodinně orientované personální politiky,“ v kostce shrnula vývoj auditu Rut Kolínská prezidentka Sítě pro rodinu.

„Dění kolem pandemie je pro firmy, a zejména segment HR, zatěžkávací zkouškou, které v sobě ale nese i obrovský potenciál změny. Firmy jsou nuceny upravovat procesy,replica watch canada měnit vzorce chování a adaptovat se na hybridní a flexibilní modely práce jako na nový standard. Mění se požadavky zaměstnanců a roste význam stability firmy, jistoty, zázemí a péče. V této situaci může být audit Společnost přátelská rodině zaměřený na prorodinnou firemní kulturu, flexibilitu, diverzitu, rovné příležitosti a společenskou odpovědnost kompasem, který má potenciál firmu z dlouhodobého hlediska posunout vpřed, uspořit náklady a nastavit novou společnou kulturní základnu, o kterou firmy v pandemii částečně přišly,“ přibližuje aktuální nabídku Sítě pro rodinu Lenka Lenochová, gestorka programového pilíře Rodiny ve firmě.  

Síť pro rodinu, z.s., přijímá registrace organizací s působností po celé ČR a jakékoliv velikosti do 31. července 2021. Přihlásit se je možné online prostřednictvím linku https://1url.cz/OKWUO.

Po té firma projde auditním procesem: za I. vyplnění dotazníku zaměřeného na 3 základní oblasti firemní kultury – 1. zaměstnavatelskou (management MD/RD, neformálně pečující zaměstnanci/kyně, diverzita na pracovišti a rovné příležitosti, rovné odměňování, diskriminace, sexuální obtěžování, šikana), 2. prorodinného pracovního klima a aktivity, 3. společenské odpovědnosti firmy,  za II. analýza dotazníku, za III. zjišťování na místě a za  IV. závěrečné vyhodnocení porotou chopard replica složenou z nezávislých odborníků, kteří rozhodnou o udělení certifikátu na dobu 3 let.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim letošního roku.

 

Kontakt:

Lenka Lenochová

lenka.lenochova@sitprorodinu.cz

733 508 417

 

19. 6. 2020

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Olomouckém kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2020

Síť pro rodinu opět nabízí firmám v Olomouckém kraji možnost získat prestižní certifikát Společnost přátelská rodině 2020 ve spolupráci s Olomouckým krajem

 

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací v Olomouckém kraji – jakékoliv velikosti  – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2020. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, auditní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele a dodává: „Těší nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny ve firmách.“

 „Audit reflektuje aktuální potřeby trhu práce. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny“ upozorňuje Lenka Lenochová, koordinátorka projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče, jehož realizítorem je Síť pro rodinu, z.s. breitling chronomat 44 replica replica breitling watch straps

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2020.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu do 31. 8. 2020 krajské koordinátorce v Olomouckém kraji.

Více informací ve výzvě a přihláška k auditu zde

Kontakt: Lucie Milanová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, email: lucie.milanova@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 953

Společnost přátelská rodině: Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.sitprorodinu.cz a www.familyfriendly.cz

 

26. 11. 2019

V jihomoravském kraji byly předány dva nové certifikáty SPR

Dne 19. 11. 2019 se konal sympozion Sítě pro rodinu, z.s., letos na téma „RODIČE NA ROZTRHÁNÍ“

Při této příležitosti proběhlo slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská rodině. V letošním roce se přihlásilo v Jihomoravském kraji 6 organizací, auditem nakonec prošly jen 4. Porota složená z expertů na personalistiku a genderovou problematiku Klára Vlková z Vodafone, Dalibor Holý z Českého statistického úřadu a Rut Kolínská za Síť pro rodinu certifikát udělili dvěma organizacím: Klára pomáhá z.s. – certifikát převzal PhDr. Lukáš Karnet a Pareja s. r. o., za kterou si certifikát převzala jednatelka firmy -Ing. Kamila Bednářová.

 „Síti o rodinu nejde o soutěž nebo porovnávání, porota hodnotí vždy s ohledem na velikost a zaměření organizace. Chceme ukázat na inspirativní příklady dobré praxe, jak rodičům usnadnit slaďování rodiny a práce, a to ve všech fázích rodinného života. Součástí výstupu auditu jsou i doporučení oceněným firmám - co mohou ještě dále zlepšovat. Certifikát totiž platí jen na tři roky,“ objasňuje audit Společnost přátelská rodině Petra Kuhejdová Halířová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Jihomoravském a Zlínském kraji. Certifikáty Společnost přátelská rodině převzala i některá členská centra, která však dostávají certifikát za společné posilování hodnoty rodiny ve spolupráci ze Sítí pro rodinu.

 

Fotogalerie ZDE.