Tato stránka obsahuje výsledky jednotlivých ročníků kampaně Společnost přátelská rodině (do roku 2012 ještě podle starých pravidel).

Vlevo v menu naleznete přehled roků, během kterých byla kampaň Sítí pro rodinu vyhlašována. Každý rok obsahuje jednotlivé kraje, ve kterých byla kampaň Společnost přátelská rodině v příslušném roce realizována. V rámci zjednodušení systému kampaně byla z původních výsledků vyjmuta místní úroveň, která byla zařazena pod krajskou úroveň.