1/7  <>

5. 12. 2018

Trojice firem získala konkurenční výhodu na trhu práce díky certifikátu Společnost přátelská rodině

Síť pro rodinu předala dne 22. listopadu 2018 na sympozionu v prostorách Úřadu vlády ČR certifikáty zástupcům trojice firem: D.A.S. Rechtsschutz AG, ExxonMobil Corporation a UNIPETROL RPA, s.r.o.

Tisková zpráva:

Trojice firem získala konkurenční výhodu na trhu práce díky certifikátu Společnost přátelská rodině

 

A takto to vidí oceněná firma D.A.S. Rechtuschutz AG: článek

27. 6. 2018

Pět zaměstnavatelů z Olomouckého kraje získalo ocenění Společnost přátelská rodině

Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji se uskutečnilo v krásných prosotrách Pevnosti poznání v Olomouci dne 18. června 2018 za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Oceněno bylo pět zaměstnavatelů z regionu. Z minulého ročníku obhájila své ocenění společnost Hella Automechanik Nova z Mohelnice. Dále certifikát získaly společnosti Středomoravská nemocniční, Koyo Bearings Česká republika, Rodinné centrum Provázek a Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc.

Oceněným společnostem blahopřejeme.

Tiskové výstupy:

Web Olomouckého kraje

Facebook Pevnosti poznání

Web oceněné společnosti Středomoravská nemocniční

22. 5. 2018

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině bylo odstartováno

Zaměstnavatelé s celorepublikovým dosahem mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let. Stačí projít auditem Sítě pro rodinu, z.s., zájemci – organizace jakékoliv velikosti – mají možnost se   přihlásit  do 30. června 2018.

Přihlášené organizace následně projdou procesem auditu, který se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.  

„V současné době, kdy je poměrně velmi nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči o místa na určitých pozicích, mají firmy šanci získat konkurenční výhodu na trhu práce. Audit jim pomůže zvýšit dobrou pověst mezi zaměstnavateli a zlepšit firemní kulturu,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

„Všem, kdo projdou auditem, dává totiž porota kromě celkového hodnocení  doporučení, co mohou zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak. Porota se zaměřuje zejména na flexibilní formy práce, protože Česká republika je v nabídce takových forem práce mezi posledními v  Evropě,“ doplňuje Irena Přibylová koordinátorka certifikace.  

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v listopadu 2018 na sympozionu věnovanému zejména proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.  

Nominace mohou zasílat jak sami zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci, a to do 30. 6. 2018  koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, 773 819 025

 

Kontakt:

Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

 

 

Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz

 

Tisková zpráva ke stažení zde

Přihláška do celorepublikového kola zde